Privacyverklaring

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt via het contactformulier. Dit zijn de volgende gegevens:
•  Voor- en achternaam
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres
•  Bedrijfswebsite
•  Je ondersteuningsbehoefte
Deze persoonsgegevens verwerken wij op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

DOEL
We verwerken deze persoonsgegevens om contact met je te kunnen opnemen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

BEWARING
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Wij delen jouw persoonsgegevens nooit met derden,  tenzij om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals uitzonderingen genoemd in artikel 43 Wet Bescherming Persoonsgegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Auxa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar elise.zomer@auxa.nl.
Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
Elise Zomer is de Functionaris Gegevensbescherming bij Auxa Management. Zij is bereikbaar via elise.zomer@auxa.nl.

AUTEURSRECHT
De inhoud van auxa.nl en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Auxa voorafgaand schriftelijke toestemming geeft.

COOKIES
Auxa maakt gebruik van functionele cookies om bij te houden of je ingelogd bent. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Ook worden analytics-cookies gebruikt om anonieme bezoekersinformatie te verzamelen. Dit doen we omdat we op basis van deze data de website kunnen verbeteren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Auxa behoudt het recht deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

Hilversum, mei 2018.